• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Wybierz odpowiednią zakładkę w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) – link do strony. Po wybraniu zakładki wybierz „rejestracja elektroniczna” i załóż osobiste konto rejestracyjne.

Po aktywowaniu konta zaloguj się do systemu, loginem do konta IRK jest adres email podany podczas zakładania konta . Teraz możesz uzupełnić informacje dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia w zakładce „Formularze osobowe”. 

Podstawowe dane osobowe

Podaj informacje o swoich danych osobowych, adresie i danych kontaktowych – po dokonaniu zgłoszenia nie będzie ich już można samodzielnie zmienić.

Zdjęcie

Wczytaj do systemu IRK zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. Ta fotografia będzie potem wykorzystana w Twojej legitymacji studenckiej, dlatego musi być odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie. W zakładce zdjęcie opisane są szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć.

Wykształcenie

Wypełnij dane dotyczące wykształcenia. Wypełniając dane z dokumentu świadectwa, zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich danych. Żeby dokonać zgłoszenia na studia, wystarczy, że wpiszesz rodzaj dokumentu (np. polska nowa matura), rok jego uzyskania oraz kraj wydania.

Po otrzymaniu świadectwa uzupełnij pozostałe pola: numer dokumentu (dla polskiej matury: zaczyna się od M/... lub, dla aneksów maturalnych, AM/...), datę wydania, rodzajnazwę instytucji wystawiającej (dla polskiej matury: OKE, które wydało świadectwo), miejsce wydania. Wszystkie te dane będą potrzebne do wydrukowania ankiety osobowej potrzebnej do wpisu na studia. Jeśli nie uzupełnisz tych danych nie będziesz mógł wziąć udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Skan świadectwa należy dodać w przypadku części matur: matury uzyskanej za granicą, matury EB, IB oraz starej matury (wydawanej do 2004 roku). W innych przypadkach nie ma potrzeby wczytywania skanów.

Po zapisaniu formularza pojawi się w prawym rogu przycisk „Edytuj wyniki egzaminów” – w tym miejscu należy dodać informacje o wynikach matury, kiedy je otrzymasz. Możesz dokonać zgłoszenia przed otrzymaniem wyników matury; dane należy uzupełnić najpóźniej do końca tury, w której bierzesz udział. Jeśli matura nie pójdzie zgodnie z planem, możesz też do końca tury wycofać zgłoszenie.

Wyniki egzaminów maturalnych kandydatów z polską nową maturą od 2006 r. zostaną również pobrane z Krajowego Rejestru Matur (o ile kandydat wyraził na to zgodę w deklaracji maturalnej).

 

Wpisywanie wyników matury

 

·        Kandydaci z polską tzw. nową maturą (2005-2024) zaznaczają w formularzu wszystkie przedmioty i wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w części pisemnej (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę).

·  Kandydaci z dyplomami IB lub EB nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników, załączają skany swoich dyplomów/zaświadczeń zawierających wyniki maturalne na kontach rejestracyjnych.

·  Kandydaci z polską tzw. starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6 zaznaczają w formularzu swoje egzaminy dojrzałości i wpisują oceny wg właściwej skali (ew. również wyniki z zaświadczenia OKE), a także załączają skany swoich świadectw na kontach rejestracyjnych.

·  Kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników - załączają na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw / dyplomów).

 ·  Kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady albo laureata konkursu, który uprawnia do skorzystania z ulg w postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów, załączają dodatkowo zeskanowane zaświadczenie o uzyskanym tytule.

·  Kandydaci na studia II stopnia uzupełniają dane dot. uzyskanego dyplomu licencjata lub magistra, a także podają średnią ocen z dotychczasowych studiów lub inne dokumenty jeżeli jest to wymagane w kryteriach kwalifikacji na kierunku studiów, na który dokonują rejestracji.

 

Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

W systemie IRK znajduje się katalog studiów (oferta), na które prowadzony jest nabór. Wybierz spośród nich interesujący Cię kierunek, zapoznaj się z zasadami rekrutacji i kiedy się zdecydujesz – kliknij zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranych studiów.

W swoim koncie w zakładce „Zgłoszenie rekrutacyjne” możesz zobaczyć listę dokonanych zgłoszeń. Tam też znajdziesz informacje o wynikach rekrutacji, dokumenty do pobrania do wpisu na listę studentów oraz instrukcje dotyczące dokonania wpisu, jeśli zostaniesz na nie zakwalifikowany.

Krok 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Aby zgłoszenie było rozpatrywane, musisz je opłacić. Każde zgłoszenie rekrutacyjne to osobna opłata rekrutacyjna. Opłatę trzeba wnieść w terminie dokonywania zgłoszeń na studia. Wszystkie opłaty rekrutacyjne wnosi się na ten sam indywidualny numer rachunku. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

Wysokość naliczonych opłat, numer konta do przelewu oraz opcję szybkiej płatności znajdziesz w swoim koncie w zakładce „Płatności”.

 

 

Krok 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są przekazywane kandydatom w systemie IRK. Po zalogowaniu, w części „Moje konto” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w tabeli zobaczysz swój wynik na liście rankingowej i informację: zakwalifikowany lub niezakwalifikowany.

Krok 6. Dokonaj wpisu na studia

Jeśli Twój status to „zakwalifikowany” – gratulacje, to znaczy, że Uniwersytet zaprasza Cię do podjęcia studiów! Przed Tobą ostatni krok, potwierdzenie woli podjęcia studiów, czyli wpis na listę studentów. W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”- „dokumenty i dalsze kroki” znajdziesz dokładne informacje jakie dokumenty przygotować oraz gdzie i w jakim terminie dokonać wpisu. Po prawidłowym dokonaniu wpisu Twój status zmieni się na przyjęty.

Jeżeli w terminie wyznaczonym na wpis nie możesz osobiście dostarczyć na uczelnię wymaganych dokumentów możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia. Wzór pełnomocnictwa znajdziesz na stronie upoważnienie i oświadczenia.

 

Życzymy powodzenia!