• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

studia nad wizualnością - Visual Studies, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod SNW-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Sztuki i Designu
Kierunek studiów studia nad wizualnością - Visual Studies
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej diana.wasilewska@uken.krakow.pl
Adres WWW https://iszd.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

Opis kierunku

Studia nad wizualnością – Visual Studies to nowy kierunek studiów, którego celem jest zapoznanie osób studiujących z uporządkowaną, interdyscyplinarną refleksją nad obrazem w ujęciu estetycznym (historia sztuki), technologicznym (medioznawstwo), kulturoznawczym (kultura wizualna) i filozoficznym (warunki i metody możliwości interpretacji dzieła sztuki).

Jednym z celów kształcenia na kierunku Studia nad wizualnością – Visual Studies jest przekazanie osobom studiującym umiejętności analizy i interpretacji dzieł zaliczanych do kanonu sztuki polskiej i europejskiej. Zaproponowane przez nas badania nad obrazem zostaną jednak usytuowane w szerszym kontekście badań nad całościową sferą, w której rodzą się wciąż nowe obrazy wzrokowe i dźwiękowe otaczające współczesnego człowieka. Studia nad wizualnością tym różnią się od tradycyjnie uprawianej historii sztuki, że kładą nacisk na kulturowo uwarunkowane teorie i praktyki widzenia oraz poszerzają obszar zainteresowań historii sztuki o design, film, teatr, nowe media i kulturę popularną. Obszary badawcze studiów nad wizualnością mogą być odkrywane zarówno w ramach krytycznych badań nad historycznymi praktykami patrzenia i obrazowania, jak i w badaniach nad współczesnością. W ramach kierunku kształcimy umiejętność tworzenia tekstów krytycznych i naukowych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami badań wizualnych jak film i fotografia. Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi badań wizualnych będzie kształcona w ramach warsztatów prowadzonych przez wybitnych artystów związanych z Instytutem Sztuki i Designu UKEN.

 Wymagania

Zdany egzamin dojrzałości.

 Dlaczego z nami?

Studiuj na Visual Studies w Krakowie, wśród bezcennych zabytków z listy światowego dziedzictwa UNESCO! Studia nad wizualnością – Visual Studies to jedyny taki kierunek w Polsce, który w badaniach nad obrazem łączy tradycję z nowoczesnością.

Studia adresowane są do osób, które:

 • zdały egzamin dojrzałości;
 • interesują się sztuką, filmem, kulturą popularną;
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę o współczesnej kulturze wizualnej;
 • chcą nauczyć się wykorzystania innowacyjnych narzędzi do badań wizualnych jakimi są film i fotografia.

Na naszych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki poszerzonej o design, film, sztuki performatywne, nowe media i kulturę popularną;
 • aktualnych zagadnień kultury i sztuki;
 • analizy i interpretacji dzieł sztuki polskiej i powszechnej;
 • posługiwania się narzędziami badań wizualnych takimi jak film i fotografia.

Osoba będąca absolwentem kierunku Studia nad wizualnością-Visual Studies jest:

przygotowana do pracy w instytucjach kultury, instytucjach handlu dziełami sztuki, organizacjach pozarządowych, mediach i innych placówkach funkcjonujących w szeroko rozumianym sektorze kultury w charakterze kuratora wystaw i kolekcji, krytyczki sztuki, marszanda, edukatorki, przewodnika, członkini zespołu przygotowującego strategie promocyjne; przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Odwiedź nasz profil na FB i Instagramie!

IG @visual_studies_uken_krakow

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092249227529


 Kryteria przyjęć

Nowa matura

 • wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna), wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) 

oraz 

 • wynik z wskazanych przez kandydata max. trzech przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym – część pisemna, spomiędzy następujących: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. 

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5. 

 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego (część pisemna) oraz jednego przedmiotu: język łaciński, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka (część pisemna). 

 

Brak egzaminu dojrzałości z któregokolwiek z 9 wymienionych przedmiotów umożliwia przystąpienie do rekrutacji, ale do wyniku brakujący przedmiot liczony jest z wynikiem „0”. 

  

 Terminy

 • rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • zakończenie rejestracji: 14 lipca 2024
 • ogłoszenie wynków: 15 lipca 2024
 • wpisy: 16 lipca 2024
 • ogłoszenie listy rezerwowej: 17 lipca 2024
 • wpisy z listy rezerwowej: 18 lipca 2024