• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PIE-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 100
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej robert.fafara@uken.krakow.pl
Adres WWW https://inz.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania akredytacji oraz zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Kryteria przyjęć

 

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym – część pisemna: biologia, chemia, język angielski, matematyka, fizyka (uwzględniony zostaje najlepszy wynik jednego z tych przedmiotów).

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem do rankingu zostanie uwzględniony wynik z języka polskiego – poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.  

 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z jednego wybranego przedmiotu – część pisemna: biologia, chemia, język angielski, matematyka, fizyka (uwzględniony zostaje najlepszy wynik jednego z tych przedmiotów).

Aby uzyskać wynik na poziomie rozszerzonym, kandydat może przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.

  

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
  • Zakończenie rejestracji: 14 lipca 2024
  • Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2024 
  • Wpisy na listę studentów: 18 - 19 lipca 2024
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 22 lipca 2024
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 23 lipca 2024