• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

ochrona ludności i obrona cywilna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod OLO-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kierunek studiów ochrona ludności i obrona cywilna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej artur.jach-chrzaszcz@uken.krakow.pl
Adres WWW https://ibii.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 15.07.2024 23:59)

Opis studiów


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa maturalnego oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Kryteria kwalifikacyjne: 

Nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

 

Stara matura

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Kryteria kwalifikacyjne:

Stara matura: konkurs świadectw – średnia wszystkich ocen z języka polskiego oraz z wiedzy o społeczeństwie zapisanych na świadectwie dojrzałości. 

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
  • Zakończenie rejestracji: 15 lipca 2024
  • Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2024
  • Wpisy na listę studentów: 18 lipca (w godzinach 16.00 - 20.00), 19 lipca (w godzinach 10.00 - 14.00)
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 22 lipca 2024
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 25 lipca 2024 (w godzinach 10.00 - 14.00)