• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

komunikacja wizualna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod KOW-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Sztuki i Designu
Kierunek studiów komunikacja wizualna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 38
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej monika.chrabaszcz-tarkowska@up.krakow.pl
Adres WWW https://iszd.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
 • Wykształcenie średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 04.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

 Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi projektować formy użytkowe w obszarach: projektowania identyfikacji wizualnych (logo, wizerunek marek), projektowania publikacji (książki, czasopisma, e-booki), projektowania informacji (infografiki, systemy oznaczeń w przestrzeni publicznej), projektowania interfejsów (aplikacje, strony www), projektowania opakowań i prezentacji produktów (reklama). Potrafi projektować z przeznaczeniem do druku i na ekrany.

 

Umiejętności absolwenta koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2D). Projektuje z wykorzystaniem współczesnych cyfrowych narzędzi do tworzenia i przetwarzania obrazu: wektorowych, bitmapowych, wizualizacji 3D. Korzysta z różnorodnych środków wizualnych, z obrazów, liter i znaków. Potrafi projektować również formy ruchome i interaktywne.

 

Absolwent posiada umiejętności twórcze: praktyczne i teoretyczne, niezbędne do realizacji autorskich projektów z zakresu komunikacji wizualnej, w których ważny jest zarówno przekaz treści jak i estetyka.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pracę jako samodzielny projektant oraz w zespole, w studiu projektowym, agencji reklamowej, wydawnictwie, agencji interaktywnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Etap I – portfolio
Do I etapu egzaminu zostają zakwalifikowane osoby, które spełniły wymogi formalne w systemie rekrutacyjnym wraz z załączeniem portfolio.

 

Portfolio to prezentacja ekranowa w postaci kilkustronicowego dokumentu PDF (np. w formacie A4) obejmującego dotychczasowe twórcze działania kandydata/kandydatki. Prace prezentowane w portfolio mogą być wykonane w dowolnych technikach: odręcznie lub zrealizowane cyfrowo (np. z pomocą komputera w dowolnych programach, aparatu fotograficznego, itp.) Do portfolio szczególnie warto dołączyć prace plastyczne związane z projektowaniem. Prace można uzupełnić krótkimi opisami. Zakres prac i ich liczba stanowią indywidualny wybór kandydatów/kandydatek. Do prezentacji można dołączyć przykłady prac innych autorów (np. grafiki, ilustracje, fotografie, itp.) aby pokazać źródła własnych inspiracji twórczych. W przypadku dołączenia takich prac należy wyraźnie opisać, czyjego są autorstwa. Kandydat/kandydatka załącza portfolio przed zakończeniem rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100 MB. Portfolio należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem WYŁĄCZNIE na pierwszej stronie.

 

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu kwalifikuje do II etapu.

 

 

Etap II — egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna


Egzamin praktyczny to zadanie rysunkowo-projektowe wymagające kreatywnego rozwiązania. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata/kandydatki do podjęcia studiów na kierunku Komunikacja wizualna.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami na temat ich zainteresowań twórczych na podstawie portfolio załączonego do systemu w trakcie procesu rejestracji oraz wykonanego egzaminacyjnego zadania rysunkowo-projektowego.

 

 

Stara matura 

Etap I – portfolio
Do I etapu egzaminu zostają zakwalifikowane osoby, które spełniły wymogi formalne w systemie rekrutacyjnym wraz z załączeniem portfolio.

 

Portfolio to prezentacja ekranowa w postaci kilkustronicowego dokumentu PDF (np. w formacie A4) obejmującego dotychczasowe twórcze działania kandydata/kandydatki. Prace prezentowane w portfolio mogą być wykonane w dowolnych technikach: odręcznie lub zrealizowane cyfrowo (np. z pomocą komputera w dowolnych programach, aparatu fotograficznego, itp.) Do portfolio szczególnie warto dołączyć prace plastyczne związane z projektowaniem. Prace można uzupełnić krótkimi opisami. Zakres prac i ich liczba stanowią indywidualny wybór kandydatów/kandydatek. Do prezentacji można dołączyć przykłady prac innych autorów (np. grafiki, ilustracje, fotografie, itp.) aby pokazać źródła własnych inspiracji twórczych. W przypadku dołączenia takich prac należy wyraźnie opisać, czyjego są autorstwa. Kandydat/kandydatka załącza portfolio przed zakończeniem rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100 MB. Portfolio należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem WYŁĄCZNIE na pierwszej stronie.

 

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu kwalifikuje do II etapu.

 

 

Etap II — egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna

 


Egzamin praktyczny to zadanie rysunkowo-projektowe wymagające kreatywnego rozwiązania. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata/kandydatki do podjęcia studiów na kierunku Komunikacja wizualna.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami na temat ich zainteresowań twórczych na podstawie portfolio załączonego do systemu w trakcie procesu rejestracji oraz wykonanego egzaminacyjnego zadania rysunkowo-projektowego.

  

 Terminy

 • rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • zakończenie rejestracji: 4 lipca 2024
 • Rejestracji elektronicznej dokonujesz na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej natomiast świadectwo maturalne będziesz zobowiązany dostarczyć po zakwalifikowaniu - w dniu wpisu na listę studentów.
 • przegląd portfolio: od 5 do 8 lipca 2024
 • ogłoszenie wynków I etapu: 8 lipca 2024
 • egzamin praktyczny: 9 lipca 2024
 • rozmowa kwalifikacyjna: 10, 11, 12 lipca 2024
 • ogłoszenie wynków II etapu: 15 lipca 2024
 • wpisy: 16 lipca 2024
 • ogłoszenie listy rezerwowej: 17 lipca 2024
 • wpisy z listy rezerwowej: 18 lipca 2024