• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami, stacjonarne, pierwszego stopnia, (3,5-letnie) inżynierskie

Szczegóły
Kod GPI-SI7
Jednostka organizacyjna Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kierunek studiów gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 100
Czas trwania 7 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej agnieszka.gil@uken.krakow.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:30-14:30; wpisy w salach 26 i 26a (parter; ul. Podchorążych 2, Kraków)
Adres WWW https://ipea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 15.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami 

studia 3,5 letnie I stopnia, inżynierskie jest kierunkiem dla osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę inżynieryjną z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznogospodarczego na poziomie lokalnym, regionalym i krajowym oraz poznać procesy tworzenia, fukncjonowania i zarządzania rynkiem nieruchomości w warunkach zmieniającego się otoczenia.


Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to jedyny kierunek, w toku którego:

 • Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz poznasz metody wyceny nieruchomości i zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów
 • Zostaniesz przygotowany do egzaminu państwowego w celu ubiegania się o licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika nieruchomości
 • Nabędziesz wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w firmach i instytucjach działających na rzecz kształtowania przestrzeni geograficznej i planowania przestrzennego
 • Będziesz brać czynny udział w tworzeniu propozycji lokalnych i regionalnych strategii rozwoju
 • Nauczysz się opracowywać analizy przestrzenne do celów gospodarczych i społecznych, w tym wpływu inwestycji publicznych na zmiany otoczenia
 • Będziesz wykonywał projekty, w tym z zakresu infrastruktury technicznej oraz sporządzał dokumenty planistyczne
 • Poznasz proces zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w tym obowiązujące regulacje prawne i stosowane analizy ekonomiczne

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek? Dzięki tym studiom będziesz mógł, będziesz mogła:

 • Realizować projekty badawcze i wdrożeniowe z zakresu planowania przestrzeni
 • Odbywać praktyki i nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i podmiotami z branży nieruchomości oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, z którymi współpracujemy
 • Brać udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach
 • Angażować się we współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego biorąc czynny udział w organizacji spotkań, paneli dyskusyjnych i wizji w terenie
 • Brać udział w zajęciach terenowych krajowych i zagranicznych

Ponadto:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania, sporządzania i procedowania dokumentacji planistycznej
 • Nabędziesz umiejętności biegłej obsługi programów niezbędnych do opracowywania i wizualizacji analiz przestrzennych: AutoCAD, QGIS, ArcGIS, Corel Draw
 • Będziesz swoją wiedzę, która pozwoli analizować procesy społeczno-gospodarcze i ich wpływ na zmiany na rynku nieruchomości
 • Zostaniesz przygotowany do sporządzenia autorskiego projektu inżynierskiego stanowiącego zwieńczenie studiów I stopnia

Oferujemy wybór jednej z trzech specjalności:

 • gospodarka odnawialnymi źródłami energii
 • gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
 • rozwój lokalny i regionalny

Jaka praca czeka Cię po kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami? Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w następujących instytucjach i przedsiębiorstwach:

 • komórkach jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się m.in. polityką rozwoju, planowaniem przestrzennym, transportem miejskim, zielenią miejską, ochroną środowiska i gospodarką nieruchomościami 
 • firmach opracowujących strategie rozwoju gmin
 • agencjach zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami
 • firmach developerskich Absolwent jest przygotowany także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości.

Kryteria przyjęć

Nowa matura 

Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

 Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy:

 • uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; 
 • uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować),
 • laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UKEN.

 

Stara matura

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). 

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy:

 • uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; 
 • uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować),
 • laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UKEN.

  

Specjalności

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności:

 1. gospodarka odnawialnymi źródłami energii, 
 2. gospodarka przestrzenna obszarów miejskich,
 3. rozwój lokalny i regionalny.

Pełny wykaz specjalności będzie podany na początku procesu rekrutacji.  Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

  

 Terminy

 • rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • zakończenie rejestracji: 15 lipca 2024
 • ogłoszenie wyników:  16 lipca 2024 do godz. 12.00
 • wpisy na listę studentów: od 17 do 19 lipca 2024
 • ogłoszenie listy rezerwowej: 22 lipca 2024
 • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: od 24 do 25 lipca 2024