• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia rosyjska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FRU-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia rosyjska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, rosyjski
Limit miejsc 50
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pawel.ligeza@uken.krakow.pl
Adres WWW https://fros.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 15.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

Opis studiów

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 oraz zna drugi język obcy na poziomie:

a) B1 – specjalność przekładoznawcza (lektorat)

b) B2 – filologia rosyjska z językiem angielskim / filologia rosyjska z językiem francuskim / filologia rosyjska z językiem hiszpańskim / filologia rosyjska z językiem włoskim / filologia rosyjska z językiem niemieckim / filologia rosyjska z językiem ukraińskim.

 

Ponadto posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze rosyjskiej a także umiejętności w zakresie wykorzystania kompetencji obu języków w pracy zawodowej.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się.


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu  maturalnego z języka  rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Stara matura

Konkurs świadectw: wynik z egzaminu dojrzałości z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (część pisemna).

 

 Specjalność

Wybór specjalności od III semestru:

 • przekładoznawcza (specjalność wiodąca)
 • filologia rosyjska z językiem angielskim* 
 • filologia rosyjska z językiem francuskim*
 • filologia rosyjska z językiem hiszpańskim* 
 • filologia rosyjska z językiem włoskim*
 • filologia rosyjska z językiem niemieckim*
 • filologia rosyjska z językiem ukraińskim* 

*Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów (minimum 20). 

 

 Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • Zakończenie rejestracji: 15 lipca 2024
 • Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2024
 • Wpisy na listę studentów: 18 lipca godz. 13.00 - 16.00, 19 lipca godz. 10.00 - 13.00
 • Ogłoszenie listy rezerwowej: 22 lipca 2024
 • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 23 lipca godz. 9.00 - 12.00