• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia ukraińska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIU-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia ukraińska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, ukraiński
Limit miejsc 20
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pawel.ligeza@up.krakow.pl
Adres WWW https://fukr.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 15.07.2024 23:59)

Opis studiów

 

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka ukraińskiego na poziomie biegłości C1 oraz zna drugi język obcy (rosyjski/ niemiecki/ hiszpański/ francuski) na poziomie B2.

Ponadto posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze ukraińskiej a także umiejętności w zakresie wykorzystania kompetencji obu języków w pracy zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się.


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Stara matura

Konkurs świadectw: wynik z egzaminu dojrzałości z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (część pisemna). 

 

 Specjalność

Wybór specjalności od III semestru: 

 • filologia ukraińska z językiem rosyjskim* 
 • filologia ukraińska z językiem niemieckim* 
 • filologia ukraińska z językiem hiszpańskim* 
 • filologia ukraińska z językiem francuskim*

 

*Utworzenie danej specjalności będzie możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów [minimum 20].

 

 Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • Zakończenie rejestracji: 15 lipca 2024
 • Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2024
 • Wpisy na listę studentów: 18 lipca godz. 13.00 - 16.00, 19 lipca godz. 10.00 - 13.00
 • Ogłoszenie listy rezerwowej: 22 lipca 2024
 • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 23 lipca 2024 godz. 9.00 - 12.00