• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia hiszpańska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIH-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia hiszpańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe hiszpański, polski
Limit miejsc 100
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej marcin.sarna@uken.krakow.pl
Adres WWW https://ifh.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

Opis studiów


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. 

 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego cześć ustna oraz wynik z języka polskiego - część ustna.

 

Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. 

 

 Specjalność

 • języki specjalistyczne i tłumaczenie

 

 Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • Zakończenie rejestracji: 14 lipca 2024
 • Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024
 • Wpisy na listę studentów: od 16 do 18 lipca 2024
 • Ogłoszenie listy rezerwowej: 18 lipca 2024
 • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 19 lipca 2024