• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

digital design, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod DID-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Sztuki i Designu
Kierunek studiów digital design
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 38
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej antonina.jasinska@uken.krakow.pl
Adres WWW https://iszd.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
 • Wykształcenie średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 25.06.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

Opis studiów

Rejestracji elektronicznej dokonujesz na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej natomiast świadectwo maturalne będziesz zobowiązany dostarczyć po przyjeciu - w dniu wpisu na listę studentów.

 

Rejestruj się już teraz!!!


Kryteria przyjęć

Nowa matura 

Etap I - Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa z kandydatami na temat ich zainteresowań i dokonań twórczych na podstawie portfolio załączonego do systemu rekrutacyjnego w trakcie rejestracji.
● Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB.
● Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
Uwaga! Portfolio powinno być podpisane zgodnie ze schematem: Imię_Nazwisko_DigitalDesign oraz musi zostać załączone do systemu przed zakończeniem rejestracji.
Na ostatniej stronie portfolio musi znajdować się oświadczenie w brzmieniu:
“Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.
………………………………
data, imię i nazwisko”

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.

 

Etap II - Egzamin praktyczny:


Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design.

 

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej: dr Justyną Kraszewską

justyna.kraszewska@uken.krakow.pl

 

Stara matura

Etap I - Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa z kandydatami na temat ich zainteresowań i dokonań twórczych na podstawie portfolio załączonego do systemu rekrutacyjnego w trakcie rejestracji.
● Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB.
● Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
Uwaga! Portfolio powinno być podpisane zgodnie ze schematem: Imię_Nazwisko_DigitalDesign oraz musi zostać załączone do systemu przed zakończeniem rejestracji.
Na ostatniej stronie portfolio musi znajdować się oświadczenie w brzmieniu:
“Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.
………………………………
data, imię i nazwisko”

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.

Etap II - Egzamin praktyczny:


Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design.

 

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej: dr Justyną Kraszewską

justyna.kraszewska@up.krakow.pl 

 

Terminy

 • rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • zakończenie rejestracji: 25 czerwca 2024
 • Rejestracji elektronicznej dokonujesz na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej natomiast świadectwo maturalne będziesz zobowiązany dostarczyć po zakwalifikowaniu - w dniu wpisu na listę studentów.
 • rozmowa kwalifikacyjna: 27, 28 czerwca 2024
 • ogłoszenie wynków I etapu: 1 lipca 2024
 • egzamin praktyczny: 2, 3 lipca 2024
 • ogłoszenie wynków II etapu: 4 lipca 2024
 • wpisy: 10 lipca 2024
 • ogłoszenie listy rezerwowej: 11 lipca 2024
 • wpisy z listy rezerwowej: 12 lipca 2024