• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

biolingwistyka z komunikacją kliniczną, stacjonarne studia, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod BLK-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Filologii Polskiej
Kierunek studiów biolingwistyka z komunikacją kliniczną
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 4 semestry
Adres WWW https://ifp.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 19.09.2024 23:59)

Opis studiów

Studia magisterskie biolingwistyka z komunikacją kliniczną charakteryzują się ujednoliconym ujęciem treści z zakresu: fizjologii i patologii mowy, mózgowych determinant rozwoju i zaburzeń mowy, audiogennych uwarunkowań rozwoju i zaburzeń mowy, zasad skutecznej komunikacji, teorii i praktyki argumentacyjnej, perswazji, manipulacji, mediacji, procesów komunikacyjnych zachodzących w dyskursie terapeutycznym, analizy faktów językowych notowanych u pacjentów/uczniów, interpretacji tekstów zaburzonych oraz wyników badań empirycznych, retoryki stosowanej oraz podstawowych błędów argumentacyjnych i manipulacyjnych nadużyć, procesów komunikacyjnych motywujących ludzi do podejmowania zmian i wspierających w procesie ich realizowania, dyskursu kliniczno-terapeutycznego, specyfiki komunikacji z osobą cierpiącą oraz z osobą będącą w procesie terapii, technik redukcji stresu i relaksacji, werbalnych i niewerbalnych technik komunikacyjnych, wspierania dobrostanu pacjenta oraz dobrostanu własnego, co pozwoli absolwentom sprawnie poruszać się w obszarze lingwistyki klinicznej. Wynika to z faktu, iż zakres lingwistyki klinicznej wyznaczają treści organizowane terminem „biolingwistyka” oraz terminem „komunikacja kliniczna”, w skład której wchodzą: komunikacja medyczna z komunikacją terapeutyczną.

Absolwent kierunku biolingwistyka z komunikacją kliniczną, posiadając gruntowną wiedzę z zakresu biologicznych determinant zaburzeń mowy (neuro- i audiogennych) oraz komunikacyjnych strategii niwelowania ich skutków, może wykonywać obowiązki zawodowe lingwisty klinicznego. Posiadając wiedzę i sprawności z zakresu biolingwistyki i komunikacji klinicznej, może podejmować zatrudnienie w szpitalach, przychodniach opieki zdrowotnej, sanatoriach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach terapeutycznych czy też jednostkach naukowo-badawczych. Ponadto może być zatrudniony jako ekspert ds. problemów językowych i komunikacyjnych w publicznych/prywatnych instytucjach edukacyjnych, służbach społecznych, wydawnictwach, instytucjach szkoleniowych i firmach z branży technologii medycznych i komunikacyjnych. 

 


Kryteria przyjęć 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich: 

1. dziedziny nauk humanistycznych,  

2. dziedziny nauk społecznych,  

3. dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 

4. dziedziny nauk teologicznych, 

5. dziedzin nauk o rodzinie.

 

 

Kryteria kwalifikacji:

Konkurs dyplomów.

W przypadku uzyskania takich samych wyników – średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

 

Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
  • Zakończenie rejestracji: 19 września 2024
  • Ogłoszenie wyników: 20 września 2024
  • Wpisy na listę studentów: od 23 do 24 września 2024
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 24 września 2024 po godzinie 14.00
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 26 września 2024