• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

zarządzanie w służbach społecznych, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod ZSS-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kierunek studiów zarządzanie w służbach społecznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej krzysztof.chaczko@up.krakow.pl
Adres WWW https://isszp.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: organach administracji rządowej
i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej, tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ). Ponadto, absolwent ma kwalifikacje pozwalające na pracę w we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia publicznych i prywatnych, z zakresie obsługi administracyjnej i formalnej. Może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Stara matura

Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. 

 

 Specjalność

Wybór specjalności po I roku: 

- asystentura medyczna (nienauczycielska)

- ubezpieczenia społeczne (nienauczycielska) 

 

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023 r.
  • Zakończenie rejestracji: 15 września 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników: 18 września 2023 r.
  • Wpisy na listę studentów: 20 września godzina 9.00 - 12.00
  • Miejsce wpisów: Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego UP, os. Stalowe 17, sala 101 (parter).