• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

turystyka historyczna i muzealnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod THM-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Historii i Archiwistyki
Kierunek studiów turystyka historyczna i muzealnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutih@up.krakow.pl
Adres WWW https://ihia.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Studia przygotowują do pracy w:
- muzeach historycznych, miejskich, regionalnych oraz okręgowych, biograficznych, etnograficznych i artystycznych,
  w pionach prowadzących działalność edukacyjną, społeczną, promocyjną i marketingową, komunikacyjną
- instytutach pamięci, parkach pamięci, domach historii, parkach kulturowych, centrach interpretacji dziedzictwa,
  ośrodkach dokumentacji zabytków i sztuki - agendach władz centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego
- instytucjach zajmujących się ochroną i dokumentacja zasobów zabytkowych.

 

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opis kierunku: https://ihia.up.krakow.pl/turystyka-historyczna-i-muzealnictwo-poznaj-nas/ 

 

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl 


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony) – część pisemna lub z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony) część pisemna. 

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część pisemna) lub z historii (część pisemna).

 zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego:https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/zasady-przeliczania-wynikow-egzaminu-maturalnego

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 sierpnia 2023
  • Zakończenie rejestracji: 15 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 18 września 2023
  • Wpisy na listę studentów:  20 - 21 września 2023