• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

pedagogika szkolna z edukacją techniczną, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod PSE-SJ10
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Technicznych
Kierunek studiów pedagogika szkolna z edukacją techniczną
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 80
Czas trwania 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej piotr.migo@up.krakow.pl
Adres WWW https://int.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (24.07.2023 00:00 – 25.09.2023 23:59)

Opis studiów


Pedagogika szkolna z edukacją techniczną, stacjonarne, jednolite magisterskie

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, zainteresowanych pracą nauczyciela w szkole podstawowej z dodatkowymi kompetencjami w zakresie nauczania techniki.

Absolwent studiów posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej pedagoga, wychowawcy w placówkach oświatowych, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, animatora czasu wolnego, nauczyciela przedmiotu Technika w szkole podstawowej.

 

Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego z wagą 100% oraz wyniki z matematyki i języka obcego nowożytnego z wagą 50%. Przy tym uwzględnia się lepszy z wyników: poziom podstawowy ×1 lub rozszerzony ×1,5.

 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego z wagą 100%, wyniki egzaminu dojrzałości z matematyki i języka obcego nowożytnego z wagą 50% (części pisemne).

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Specjalność

nauczycielska

 

Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 24 lipca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 25 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 26 września 2023
  • Wpisy na listę studentów: 27-28 września 2023