• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PER-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kierunek studiów pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 120
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej malwina.kocon@up.krakow.pl
Adres WWW https://ipskn.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) i języka obcego oraz historii lub geografii lub biologii (do wyboru), (poziom podastawowy lub rozszerzony - część pisemna).

 

Stara matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (cześć pisemna) oraz języka obcego oraz historii lub geografii lub biologii (do wyboru) (część pisemna).

 

 

 Specjalność

- resocjalizacja z penitencjarystyką

- resocjalizacja z readaptacją społeczną

 

 Terminy

  •  zakończenie rejestracji - 15 września 2023 r.
  • ogłoszenie wyników - 18 września 2023 r. 
  •  wpisy na listę studentów - 20 września 2023 r., godz. 12.00-14.00.