• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

międzynarodowa polityka społeczna i analityka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod MIE-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek studiów międzynarodowa polityka społeczna i analityka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 80
Czas trwania 6 semestrów
Adres WWW https://idsm.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (22.06.2023 00:00 – 12.07.2023 23:59)

Opis studiów

Student kierunku Międzynarodowa polityka społeczna i analityka zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania odpowiednich instrumentów, narzędzi i metod właściwych dla realizacji krajowej i międzynarodowej polityki społecznej oraz prowadzenia działalności analitycznej. Uzyska zaawansowaną wiedzę o przyczynach i przejawach problemów społecznych wraz z przgotowanie do zatrudnienia w sektorze publicznym, prywatnym, samorządowym, a także w instytucjach i ogranizacjach międzynarodowch.

 


Kryteria przyjęć

Kryteria kwlifikacji obowiązujące kandydatów: warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, jezyk obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

Uwzgledniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów .

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Stara matura

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałosci z jezyka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. 

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej. 

 

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023
  • Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2023
  • Wpisy na listę studentów: od 18 do 20 lipca 2023
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 21 lipca 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: od 24 do 25 lipca 2023