• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

logistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod LOI-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kierunek studiów logistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 70
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ewa.dabrowska@up.krakow.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9.30-14.30
Adres WWW https://ipea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

https://ipea.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Logistyka-I-st.pdf


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Kryterium dodatkowe: Finaliści lub laureaci olimpiad i konkursów (na etapie okręgowym, centralnym lub międzynarodowym) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu.

 

 

Stara matura

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

Kryterium dodatkowe: Finaliści lub laureaci olimpiad i konkursów (na etapie okręgowym, centralnym lub międzynarodowym) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu.

 

 

 Specjalność

- logistyka przedsiębiorstw

- logistyka publiczna

 

 

 Terminy

  • rozpoczęcie rejestracji: 26 lipca 2023
  • zakończenie rejestracji: 18 września 2023
  • termin ogłoszenia listy przyjętych: 20 września 2023
  • wpisy na listę studentów: 21 do 22 września 2023 (ul. Podchorążych 2)
  • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: