• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

kryminalistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod KRY-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kierunek studiów kryminalistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 120
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej damian.gil@up.krakow.pl (proszę o kontakt tylko w sprawach rozstrzygania problemów nie opisanych w serswisie kandydata. Komisja nie określa progu punktowego przed zakończeniem rejestracji!. MOŻNA USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, WYSTARCZY PEŁNOMOCNICTWO ZWYKŁE!
Godziny otwarcia sekretariatu Przyjmowanie dokumentów na studia w dniach 21.07 (piątek) i 24.07.2023 (poniedziałek), w godzinach 13:00-18:00, p. 26. Nie można składać dokumentów w Centrum Obsługi Studenta, sekretariacie Instytutu lub przesyłać Pocztą
Adres WWW https://ipea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 12.07.2023 23:59)

Opis studiów

https://ipea.up.krakow.pl/plany-i-programy-studiow/program-kryminalistyka/


Kryteria przyjęć

Nowa matura

-średnia wyników egzaminu maturalnego: z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna) oraz z języka obcego nowożytnego(poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna) oraz z jednego z następujących przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna): wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka (w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin maturalny z dwóch lub więcej wskazanych przedmiotów, uwzględnia się ten przedmiot, z którego wynik jest najwyższy).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

 

Stara matura

 

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. 

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe z części pisemnej lub ustnej.

 

 

Terminy

  • rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023
  • termin ogłoszenia listy przyjętych: 17 lipca 2023
  • wpisy na listę studentów: 21 i 24 lipca 2023