• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

HR w mediach i organizacjach międzynarodowych, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod HRM-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek studiów HR w mediach i organizacjach międzynarodowych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 80
Czas trwania 6 semestrów
Adres WWW https://idsm.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.06.2023 00:00 – 12.07.2023 23:59)

Opis studiów

Student kierunku HR w mediach i organizacjach międzynarodowch zdobywać będzie wiedzę z zaresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zagadnień związanych z branżą medialną i organizacjami międzynarodowymi. Posiądzie rozwinięte umiejętności z zakresu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników oraz zarządzania konfliktami. Potrafił będzie zastosować teorię i praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w różnych kulturowych kontekstach międzynarodowych, a także łączyć teorię i praktykę HR w kontekście branży medialnej.

 


Kryteria przyjęć

 

Nowa matura

 

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część ustna lub pisemna).

 

Specjalności

 

 • media
 • organizacje międzynarodowe

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób.

 

Terminy

 • rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
 • zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023
 • ogłoszenie wyników: 17 lipca 2023
 • wpisy na listę studentów: 18 - 20 lipca 2023
 • ogłoszenie listy rezerwowej: 21 lipca 2023
 • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 24 - 25 lipca 2023