• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

historia - studia nauczycielskie, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod HIJ-SJ10
Jednostka organizacyjna Instytut Historii i Archiwistyki
Kierunek studiów historia - studia nauczycielskie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutih@up.krakow.pl
Adres WWW https://ihia.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Absolwenci kierunku posiadają przygotowanie:
merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: historia,  historia  i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. 

 

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opis kierunku: https://ihia.up.krakow.pl/historia-poznaj-nas/

 

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub  historii – część pisemna.

zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego:https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/zasady-przeliczania-wynikow-egzaminu-maturalnego

 

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 sierpnia 2023
  • Zakończenie rejestracji: 15 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 18 września 2023
  • Wpisy na listę studentów:  20 - 21 września 2023