• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami, stacjonarne, pierwszego stopnia, (3,5-letnie) inżynierskie

Szczegóły
Kod GPI-SI7
Jednostka organizacyjna Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kierunek studiów gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 20
Czas trwania 7 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej anna.winiarczyk-razniak@up.krakow.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:30-14:30; wpisy w salach 26 i 26a (parter; ul. Podchorążych 2, Kraków)
Adres WWW https://ipea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami 

studia 3,5 letnie I stopnia, inżynierskie jest kierunkiem dla osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę inżynieryjną z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznogospodarczego na poziomie lokalnym, regionalym i krajowym oraz poznać procesy tworzenia, fukncjonowania i zarządzania rynkiem nieruchomości w warunkach zmieniającego się otoczenia.
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to jedyny kierunek, w toku którego:
 Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz poznasz metody wyceny nieruchomości i zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów
 Zostaniesz przygotowany do egzaminu państwowego w celu ubiegania się o licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika nieruchomości
 Nabędziesz wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w firmach i instytucjach działających na rzecz kształtowania przestrzeni geograficznej i planowania przestrzennego
 Będziesz brać czynny udział w tworzeniu propozycji lokalnych i regionalnych strategii rozwoju
 Nauczysz się opracowywać analizy przestrzenne do celów gospodarczych i społecznych, w tym wpływu inwestycji publicznych na zmiany otoczenia
 Będziesz wykonywał projekty, w tym z zakresu infrastruktury technicznej oraz sporządzał dokumenty planistyczne
 Poznasz proces zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w tym obowiązujące regulacje prawne i stosowane analizy ekonomiczne
Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek? Dzięki tym studiom będziesz mógł, będziesz mogła:
 Realizować projekty badawcze i wdrożeniowe z zakresu planowania przestrzeni
 Odbywać praktyki i nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i podmiotami z branży nieruchomości oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, z którymi współpracujemy
 Brać udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach
 Angażować się we współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego biorąc czynny udział w organizacji spotkań, paneli dyskusyjnych i wizji w terenie
 Brać udział w zajęciach terenowych krajowych i zagranicznych
Ponadto:
 Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania, sporządzania i procedowania dokumentacji planistycznej
 Nabędziesz umiejętności biegłej obsługi programów niezbędnych do opracowywania i wizualizacji analiz przestrzennych: AutoCAD, QGIS, ArcGIS, Corel Draw
 Będziesz swoją wiedzę, która pozwoli analizować procesy społeczno-gospodarcze i ich wpływ na zmiany na rynku nieruchomości
 Zostaniesz przygotowany do sporządzenia autorskiego projektu inżynierskiego stanowiącego zwieńczenie studiów I stopnia
Oferujemy wybór jednej z trzech specjalności:
 gospodarka odnawialnymi źródłami energii
 gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
 rozwój lokalny i regionalny
Jaka praca czeka Cię po kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami? Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w następujących instytucjach i przedsiębiorstwach:  komórkach jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się m.in. polityką rozwoju, planowaniem przestrzennym, transportem miejskim, zielenią miejską, ochroną środowiska i gospodarką nieruchomościami  firmach opracowujących strategie rozwoju gmin  agencjach zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami  firmach developerskich Absolwent jest przygotowany także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości.


Kryteria przyjęć

Nowa matura 

Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

 Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy:

 • uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; 
 • uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować),
 • laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

 

Stara matura

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

 

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy:

 • uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; 
 • uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować),
 • laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

  

Specjalności

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności:

 1. gospodarka odnawialnymi źródłami energii, 
 2. gospodarka przestrzenna obszarów miejskich,
 3. rozwój lokalny i regionalny.

Pełny wykaz specjalności będzie podany na początku procesu rekrutacji.  Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

  

 Terminy

 • rozpoczęcie rejestracji: 26 lipca 2023
 • zakończenie rejestracji: 18 września 2023
 • termin ogłoszenia listy przyjętych: 20 września 2023
 • wpisy na listę studentów: 21 do 22 września 2023 ul. Podchorążych 2
 • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: