• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

geopolityka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod GEP-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek studiów geopolityka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej anna.winiarczyk-razniak@up.krakow.pl
Adres WWW https://ipea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

https://ipea.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Geopolityka-I-st.pdf


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 zdawanych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru geografii, albo historii, albo wiedzy o społeczeństwie, albo filozofii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kandydatom zdającym maturę z:

-filozofii

-geografii

-historii

-wiedzy o społeczeństwie

na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, zaś jeśli na poziomie podstawowym z wyżej wskazanych przedmiotów przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym również przez współczynnik 1,5.

 

Kryteria dodatkowe

1) Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej do klas z dodatkowymi zajęciami (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) z edukacji dla bezpieczeństwa, ekonomii, filozofii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz innych mieszczących się w naukach społecznych, dla których nie ustalono podstawy programowej otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu. Te dodatkowe punkty nie są sumowane, kandydat za te kryterium otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

 

2) Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w zawodach na szczeblu okręgowym lub półfinałowym (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora) następujących olimpiad i konkursów:

- Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia

- Olimpiada Filozoficzna

- Olimpiada Geograficzna

- Olimpiada Historyczna

- Olimpiada Nautologiczna

- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu, zaś w olimpiadzie:

- Olimpiada Geopolityczna

oraz olimpiadach i konkursach międzynarodowych, otrzymują dodatkowe 20 punktów do rankingu. Udział w pozostałych olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym/ półfinałowym daje 5 punktów do rankingu. Punkty za wszystkie konkursy są dodawane, lecz można za te kryterium otrzymać maksymalnie 20 punktów.

 

3) Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora).

 

4) Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

Stara matura

Średnia   ocen   z wszystkich   przedmiotów   zdawanych   na   egzaminie   dojrzałości   (część ustna i pisemna), przemnożona przez współczynnik 2.

Kryteria dodatkowe w/w brane pod uwagę.

 

Kryteria dodatkowe

1) Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej do klas z dodatkowymi zajęciami (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) z edukacji dla bezpieczeństwa, ekonomii, filozofii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz innych mieszczących się w naukach społecznych, dla których nie ustalono podstawy programowej otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu. Te dodatkowe punkty nie są sumowane, kandydat za te kryterium otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

 

2) Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w zawodach na szczeblu okręgowym lub półfinałowym (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora) następujących olimpiad i konkursów:

- Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia

- Olimpiada Filozoficzna

- Olimpiada Geograficzna

- Olimpiada Historyczna

- Olimpiada Nautologiczna

- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu, zaś w olimpiadzie:

- Olimpiada Geopolityczna

oraz olimpiadach i konkursach międzynarodowych, otrzymują dodatkowe 20 punktów do rankingu. Udział w pozostałych olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym/półfinałowym daje 5 punktów do rankingu. Punkty za wszystkie konkursy są dodawane, lecz można za te kryterium otrzymać maksymalnie 20 punktów.

 

3) Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora).

 

4) Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

  

 Terminy

  • rozpoczęcie rejestracji: 26 lipca 2023
  • zakończenie rejestracji: 18 września 2023
  • termin ogłoszenia listy przyjętych: 20 września 2023
  • wpisy na listę studentów: 21 do 22 września 2023
  • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: