• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

geodezja i geoinformacja, stacjonarne, pierwszego stopnia (3,5-letnie) inżynierskie

Szczegóły
Kod GEG-SI7
Jednostka organizacyjna Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kierunek studiów geodezja i geoinformacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 70
Czas trwania 7 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ewa.dabrowska@up.krakow.pl
Adres WWW https://ipea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Szanowni kandydaci, zachęcamy do zapoznania się z opisem studiów, zamieszczonym na stronie: https://ipea.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Geodezja-i-geoinformacja-I-st.pdf 


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z matematyki/informatyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z matematyki na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

 

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki, informatyki i geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), finaliści lub laureaci (na etapie okręgowym lub centralnym) olimpiady matematycznej i/lub informatycznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; laureaci Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (3 pierwsze lokaty wg pisemnego potwierdzenia organizatorów) otrzymują indeks na kierunek Geodezja i geoinformacja. Absolwenci Techników Geodezyjnych z tytułem technika geodety uzyskują 10 p. do rankingu. 

Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP (szczegóły: https://bip.up.krakow.pl/uchwala-nr-3-22-04-2020/)

 

 

Stara matura

 

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki, informatyki i geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), finaliści lub laureaci (na etapie okręgowym lub centralnym) olimpiady matematycznej i/lub informatycznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; laureaci Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (3 pierwsze lokaty wg pisemnego potwierdzenia organizatorów) otrzymują indeks na kierunek Geodezja i geoinformacja. Absolwenci Techników Geodezyjnych z tytułem technika geodety uzyskują 10 p. do rankingu. 

Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP (szczegóły: https://bip.up.krakow.pl/uchwala-nr-3-22-04-2020/)

 

 

 Terminy

  • rozpoczęcie rejestracji: 26 lipca 2023
  • zakończenie rejestracji: 18 września 2023
  • termin ogłoszenia listy przyjętych: 20 września 2023
  • wpisy na listę studentów: 21 do 22 września 2023
  • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: