filologia romańska, stacjonarne, pierwszego stopnia


W mocy od: 7 lutego 2023

Zasady kwalifikacji

Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Kandydaci, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu z j. polskiego, przystępują do egzaminu z tego języka na poziomie C1 (poziom wymagany) a także do egzaminu ze wskazanego przez siebie j. obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym należy poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do ww. egzaminów.

 

Stara matura

Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym obcym nowożytnym (angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim lub rosyjskim) na temat wylosowanego tekstu. 

 

Kandydaci, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu z j. polskiego, przystępują do egzaminu z tego języka na poziomie C1 (poziom wymagany) a także do egzaminu ze wskazanego przez siebie j. obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). 

W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym należy poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do ww. egzaminów.

 

 Specjalność

 

- język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska)

- nauczycielska

 Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 Terminy