• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia romańska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIR-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia romańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe francuski, polski
Limit miejsc 100
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej halina.chmiel-bozek@up.krakow.pl
Adres WWW https://ifr.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Filologia romańska oferuje studia pierwszego stopnia w specjalnościach: język francuski stosowany: języki specjalistyczne z drugim językiem romańskim oraz nauczycielska (przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka francuskiego). Naszym atutem są duża liczba godzin praktycznej nauki języka francuskiego, rozszerzone lektoraty z języka hiszpańskiego i języka włoskiego a także różnorodne zajęcia z zakresu języka specjalistycznego. Studia są skierowane również do osób bez znajomości języka francuskiego.

Absolwent specjalności "Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim" posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie, zarówno w zakresie języka ogólnego jak i języków specjalistycznych. Posiada również wysoki stopień praktycznej znajomości drugiego języka obcego (włoskiego lub hiszpańskiego). Uzyskuje wiedzę z zakresu przekładu i akwizycji języka, która pozwala mu na podjęcie pracy tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie (np. biura tłumaczeń, wydawnictwa, jako samodzielni tłumacze literatury i tekstów specjalistycznych). Wiedza z zakresu nauk humanistycznych, dobra znajomość kultury, literatury, językoznawstwa francuskiego, a także kompetencje praktyczne pozwalają mu na podjęcie zatrudnienia w charakterze tłumacza-animatora lub asystenta językowego w przedsiębiorstwach, sektorze kultury i mediów, w agencjach reklamowych, branży turystycznej i usługowej, jak również wszelkiej pracy w administracji państwowej i samorządowej w różnych jednostkach organizacyjnych (np. departament współpracy z zagranicą, biura promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka francuskiego).

Absolwent specjalności "Nauczycielskiej" może kontynuować kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu 5-letniego cyklu kształcenia na specjalności nauczycielskiej. 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Na naszej stronie znajdują się też szczegółowe plany studiów

Zapraszamy również do obejrzenia serii filmików, w których nasi studenci i pracownicy opowiadają o praktycznej stronie studiowania filologii romańskiej.

Znajdziecie nas również na Facebooku i Instagramie.


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Kandydaci, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu z j. polskiego, przystępują do egzaminu z tego języka na poziomie C1 (poziom wymagany) a także do egzaminu ze wskazanego przez siebie j. obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym należy poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do ww. egzaminów.

 

Stara matura

Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym obcym nowożytnym (angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim lub rosyjskim) na temat wylosowanego tekstu. 

 

Kandydaci, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu z j. polskiego, przystępują do egzaminu z tego języka na poziomie C1 (poziom wymagany) a także do egzaminu ze wskazanego przez siebie j. obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). 

W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym należy poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do ww. egzaminów.

 

 Specjalność

 

- język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska)

- nauczycielska

 Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 3 sierpnia 2023
  • Zakończenie rejestracji: 12 września 2023
  • Rozmowy kwalifikacyjne/egzaminy (dla obcokrajowców i osób ze starą maturą - zdawaną do 2005 r.): 13 i 14 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: w piątek 15 września 2023
  • Wpisy na listę studentów : w poniedziałek 18 września w budynku głównym UP ul. Podchorążych 2, sala 259 (od godz. 10:00 do 12:00)
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 19 września 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 21 września 2023 (od 10:00 do 11:00)