• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

ekoturystyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKT-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kierunek studiów ekoturystyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 6 semestrów
Adres WWW https://ibnz.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

opis studiów

Kierunek proponowany dla osób otwartych i ciekawych świata, zainteresowanych nowymi trendami w globalnej turystyce. Studia oferują nabycie wszechstronnej wiedzy o środowisku, nowoczesnym, świadomym podróżowaniu w duchu zrównoważonego rozwoju, zintegrowanym z ochroną przyrody i wiedzą o kulturze lokalnych społeczności na świecie. Pozwalają na nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia imprez turystycznych oraz wypraw specjalistycznych, zastosowania innowacyjnych metod geowizualizacji i fotografii oraz promocji w social media. Wybrane kursy dodatkowo przygotują studenta do pracy w zakresie edukacji ekologicznej i lidera na szeroko rozumianym rynku turystycznym. Trzyletnie studia licencjackie obejmują semestr – mobility window pozwalający na wyjazdy na stypendia zagraniczne lub indywidualny wybór kursów np. green tourism, turystyka kulinarna i enoturystyka, mindfulness i przyroda, bushcrafting, krajobrazy wulkaniczne i krasowe świata i wiele innych.

 

Nowatorski kierunek studiów kształtuje umiejętności menedżerskie i techniczne w połączeniu z wiedzą i otwartością na przyrodę i współczesne wyzwania środowiskowe. Program zajęć dostosowany jest do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Absolwent może podjąć pracę jako menedżer projektów turystycznych, specjalista rynku green tourism, edukator i mediator ekologiczny, specjalista ds. turystyki zrównoważonej, ekspert systemów informacji w turystyce i systemów rezerwacyjnych, analityk rynku usług turystycznych.

sylwetka absolwenta

kliknij tutaj aby zobaczyć więcej o tym dlaczego warto studiować EKOTURYSTYKĘ na UP!

kliknij tutaj aby poczytać więcej o nas na FB

 


Kryteria przyjęć

 

Nowa matura

 

Średnia wyników z egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. W czasie tegorocznej rekrutacji egzaminy przeprowadzane przez CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO będą dostępne tylko i wyłącznie on-line na platformie SKYPE. Więcej informacji o egzaminie jest na stronie Centrum. w zakładce certyfikaty i zaświadczenia.

Kandydat zobowiązany jest umówić się samodzielnie na egzamin i przedłożyć zaświadczenie potwierdzające znajomość j. polskiego Komisji Rekrutacyjnej przed zamknięciem rekrutacji.

Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców znajduje się tutaj: https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/rekrutacja-obcokrajowcow.

 

Stara matura

 

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna)

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów umożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej brakujący przedmiot liczony jest z wynikiem „0”.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. W czasie tegorocznej rekrutacji egzaminy przeprowadzane przez CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO będą dostępne tylko i wyłącznie on-line na platformie SKYPE. Więcej informacji o egzaminie jest na stronie Centrum. w zakładce certyfikaty i zaświadczenia.

Kandydat zobowiązany jest umówić się samodzielnie na egzamin i przedłożyć zaświadczenie potwierdzające znajomość j. polskiego Komisji Rekrutacyjnej przed zamknięciem rekrutacji.

Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców znajduje się tutaj: https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/rekrutacja-obcokrajowcow.

 

 

 

Terminy

 

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 sierpnia 2023
  • Zakończenie rejestracji: 18 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 21 września 2023
  • Wpisy na listę studentów: od 22 do 25 września 2023 
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 26 września 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 27 września 2023