• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKO-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kierunek studiów ekonomia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 130
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej krzysztof.sala@up.krakow.pl
Adres WWW https://ipea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 12.07.2023 23:59)

Opis studiów

Zapraszamy do zapoznania się z opisem kierunku:

https://ipea.up.krakow.pl/ekonomia-i-stopien/

 

 


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Kandydaci z „nową maturą” – średnia punktów z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

 

Kryterium dodatkowe - uczestnicy etapu co najmniej okręgowego olimpiady wiedzy ekonomicznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP (szczegóły: https://bip.up.krakow.pl/uchwala-nr-3-22-04- 2020/

 

Stara matura

Kandydaci ze „starą maturą” - konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego 2 decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. 

 

Kryterium dodatkowe - uczestnicy etapu co najmniej okręgowego olimpiady wiedzy ekonomicznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP (szczegóły: https://bip.up.krakow.pl/uchwala-nr-3-22-04- 2020/

 

 

 Specjalność

- ekonomia społeczna

- ekonomia przedsiębiorstwa

 

Moduł specjalności realizowany jest od semestru czwartego.

 

 

 Terminy

  • rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023
  • termin ogłoszenia listy przyjętych: 17 lipca 2023
  • wpisy na listę studentów: 18 do 20 lipca 2023
  • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 24 do 25 lipca 2023 w godzinach od 9.00 do 13.00