• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

dziennikarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod DZI-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek studiów dziennikarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 80
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pawel.ostachowski@up.krakow.pl
Adres WWW https://idsm.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 12.07.2023 23:59)

Opis studiów

Studia na kierunku Dziennikarstwo umożliwiają uzyskanie wiedzy zarówno z zakresu pedagogiki, jak i teorii komunikowania, technologii komunikacyjnych, metod, technik i narzędzi komunikowania. Absolwenci zdobędą zbilansowane informacje w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych oraz technicznych. Posiadać będą umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy o komunikacji interpersonalnej, technikach komunikowania poprzez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, metod prezentacji multimedialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prezentacji graficznych oraz technik digitalizacji zasobów kultury i wizualizacji danych. Studia na kierunku Dziennikarstwo da możliwość kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym, z rozbudowanym modułem praktycznym, na który składają się praktyki zawodowe oraz warsztaty praktycznych zastosowań wiedzy komunikologicznej, dziennikarskiej i informatycznej.


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Stara matura

Konkurs świadectw: ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. 

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej. 

 

 Specjalność

-dziennikarstwo w nowych mediach (nienauczycielska)

-psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe (nienauczycielska)

-edukacja medialna i kompetencje cyfrowe (nienauczycielska)

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023
  • Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2023
  • Wpisy na listę studentów: od 18 do 20 lipca 2023
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 21 lipca 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: od 24 do 25 lipca 2023