• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

cyberbezpieczeństwo, stacjonarne, pierwszego stopnia, (3,5-letnie) inżynierskie

Szczegóły
Kod CYB-SI7
Jednostka organizacyjna Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kierunek studiów cyberbezpieczeństwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 65
Czas trwania 7 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej informatyka.rekrutacja@up.krakow.pl
Adres WWW https://ibii.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (28.06.2023 00:00 – 12.07.2023 23:59)

Opis studiów


Kryteria przyjęć

Nowa matura 

 

Dla nowej matury: 1% = 1 punkt.

O miejscu na liście rankingowej decyduje większa z liczb:

- wynik ( w punktach) egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki - poziom podstawowy – część pisemna,

- 2 x wynik ( w punktach) egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki – poziom rozszerzony - część pisemna.

 

UWAGA: 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

 

 

Stara matura

O miejscu na liście rankingowej decyduje większa z liczb:

- przeliczona na punkty (według podanego poniżej przelicznika) ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki lub informatyki,

- przeliczona na punkty (według podanego poniżej przelicznika) ocena z ustnego egzaminu dojrzałości z matematyki lub informatyki,

- 0.75 x przeliczona na punkty (według podanego poniżej przelicznika) ocena z egzaminu dojrzałości z jednego z przedmiotów: fizyka, chemia – część pisemna

 

Przelicznik ocen ze świadectw starej matury i świadectw ukończenia szkoły średniej na punkty:

Mierny – 30 punktów

Dostateczny – 50 punktów

Dobry – 70 punktów

Bardzo dobry – 90 punktów

Celujący –100 punktów

 

UWAGA: 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

  

 

Terminy

  • Początek rejestracji w systemie rekrutacyjnym: 28 czerwca 2023 
  • Zakończenie rejestracji w systemie: 12 lipca 2023 
  • Termin ogłoszenia list zakwalifikowanych do przyjęcia: 13 lipca 2023 
  • Terminy wpisu na listę studentów zakwalifikowanych do przyjęcia: 14 lipca 2023, 17 lipca 2023, 18 lipca 2023  
  • Termin ogłoszenia list zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej: 19 lipca 2023  
  • Terminy wpisu na listę studentów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej: 20 – 21 lipca 2023