• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

biologia, niestacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod BIO-NL6
Jednostka organizacyjna Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kierunek studiów biologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 6 semestrów
Opłaty 2800 zł
Adres komisji rekrutacyjnej renata.muchacka@up.krakow.pl
Adres WWW https://ibnz.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 15.09.2023 23:59)

Czesne

2800 zł/semestr

Opis studiów


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Średnia wyników  egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

 

Stara matura

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości – część pisemna.

 

 Specjalność

- biologia (nauczycielska) 

- biologia z modułem chemia (nauczycielska)  

(specjalności wybierane na dalszych latach studiów).

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 15 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 20 września 2023
  • Wpisy na listę studentów: od 21 do 22 września 2023
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 25 września 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 26 września 2023