• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod BEA-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 40
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej artur.jach-chrzaszcz@up.krakow.pl
Adres WWW https://ibii.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 12.07.2023 23:59)

Czesne

800 euro/semestr

Opis studiów


Kryteria przyjęć

Nowa matura 

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

(The Secondary Education Certificate) – the results of written examination in Polish language (basic or extended level)  and a foreign language (basic or extended level).

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. 

Admission requiremesnts 

Dla kandydatów z Polski

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów (np. wynik egzaminu maturalnego z rozszerzonym językiem angielskim, stosowny certyfikat). 

For Polish Citizens

A knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination. 

Dla kandydatów z zagranicy:

Kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu).

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów lub egzaminu kwalifikującego.

For Foreigners

The certificate of the secondary education, legalized or with apostille or any other document which entitles the candidate to apply for the studies in the issuing country together with its certified Polish translation,

a knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

Stara matura

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

(The Secondary Education Certificate) – internal competition: the average score form all scores in Polish language and foreign language on the secondary education certificate.

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. 

Admission requiremesnts 

Dla kandydatów z Polski

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów (np. wynik egzaminu maturalnego z rozszerzonym językiem angielskim, stosowny certyfikat). 

For Polish Citizens

A knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination. 

Dla kandydatów z zagranicy:

Kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu).

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów lub egzaminu kwalifikującego.

For Foreigners

The certificate of the secondary education, legalized or with apostille or any other document which entitles the candidate to apply for the studies in the issuing country together with its certified Polish translation, 

a knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

Specjalność

-nienauczycielska

-not teachers training

 

Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023
  • Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2023
  • Wpisy na listę studentów: od 17 do 19 lipca 2023
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 21 lipca 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: od 24 do 25 lipca 2023