• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

zarządzanie ochroną środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod ZOS-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kierunek studiów zarządzanie ochroną środowiska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej dominika.sozanska@up.krakow.pl
Adres WWW https://isszp.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Tylko dyplom I stopnia
 • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 18.09.2023 23:59)

Opis studiów

Warunki przyjęcia na studia 

 

Konkurs dyplomów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach  decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych  magisterskich).

 

Absolwenci kierunków innych niż geografia społecznoekonomiczna,  gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, ekonomia,  zarządzanie i pokrewne, w pierwszym semestrze I roku, będą uzupełniali  różnice programowe w ramach modułu składającego się z 3 kursów

 

 

Specjalności

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Ochrona środowiska w polityce społecznej

 

Terminy

Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023

Zakończenie rejestracji: 18 września 2023

Ogłoszenie wyników: 21 września 2023

Wpisy na listę studentów:  22 września 2022 14.00-16.00 oraz  23 września 2022 9.30-13.00  s. 204 Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, Telefon: +48 12 662 79 50

 

Ogłoszenie listy rezerwowej: 26 września 2023

Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 28 września 2022 10.00-13.00   s. 204 

 

 

 

 

Absolwent dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z obszaru zarządzania  w ochronie środowiska, organizacji i zarządzania, bezpieczeństwa  energetycznego, odnawialnych źródeł energii, polityki społecznej, problemów i  kwestii społecznych związanych z ochroną środowiska. Jest przygotowany do

podejmowania wyzwań i pracy na stanowiskach związanych z realizacją zadań w  jednostkach zajmujących się zarządzaniem w ochronie środowiska. Potrafi  budować plany strategiczne i operacyjne odnoszące się do potrzeb, problemów i  oczekiwań jednostek, grup i społeczności lokalnych; tworzy dokumenty  strategiczne, plany rozwoju, raporty, opracowuje programy. W pracy zawodowej  wykorzystuje kompetencje administracyjne oraz nowe technologie. Potrafi

zarządzać zespołem pracowników oraz jednostkami organizacyjnymi. Jest  wyposażony w umiejętności pozwalające mu na pracę w sytuacjach kryzysowych.  Ma także kompetencje do bycia menadżerem/liderem organizacji zajmujących się  ochroną środowiska działających w tych samych sferach co jednostki rządowe i  samorządowe.

 

 

https://isszp.up.krakow.pl/zarzadzanie-ochrona-srodowiska/


Kryteria przyjęć

Konkurs dyplomów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich). 

Absolwenci kierunków innych niż geografia społeczno-ekonomiczna,  gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie i pokrewne,  w pierwszym semestrze I roku, będą uzupełniali różnice programowe w ramach modułu składającego się z 3 kursów. 

Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
 • Zakończenie rejestracji: 18 września 2023
 • Ogłoszenie wyników: 21 września 2023
 • Wpisy na listę studentów:  22 września  2023 10.00 -13.00 oraz  25 września 2023 13.00-16.00  s. 204 Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, Telefon: +48 12 662 79 50
 •    

   

   

  Ogłoszenie listy rezerwowej: 26 września 2023

  Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 27 września 2022 10.00-13.00   s. 204