• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

malarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod MAL-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kierunek studiów malarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej sebastian.bozek@up.krakow.pl
Adres WWW https://imiea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Tylko dyplom I stopnia
  • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów


Kryteria przyjęć 

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich (nie tylko artystycznych).

 

Kryteria kwalifikacji:

Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać prace plastyczne reprezentatywne dla kandydata, możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w nowych mediach i technikach plastycznych. Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych. 

 

  

 TERMINY REKRUTACJI - II TURA - ZAPRASZAMY !

  • Rejestracja: od 26 lipca do 17 września 2023
  • Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 19 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 20 września 2023
  • Wpisy *1: 21 września 2023
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 22 września  2023
  • Wpisy z listy rezerwowej: 25 września 2023

 

*1 – Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona (wzór upoważnienia na stronie www.up.krakow.pl)

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej adres email.