• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia hiszpańska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIH-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia hiszpańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe hiszpański, polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej marcin.sarna@up.krakow.pl
Adres WWW https://ifh.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Tylko dyplom I stopnia
  • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 17.09.2023 23:59)

Opis studiów


Kryteria przyjęć

 

Kryteria kwalifikacji:

Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub jednolite studia magisterskie z językiem kierunkowym hiszpańskim lub którzy przedstawią certyfikat potwierdzający wymagany poziom kompetencji językowych (Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE, poziom B2; Diploma de Español: Nivel Intermedio lub Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE, poziom C1; Diploma de Español: Nivel Superior), są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują, odpowiednio, 75% lub 100% maksymalnej liczby

punktów.

Ze względu na specyfikę studiów, obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.

Studia przewidziane dla: absolwentów studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność: język hiszpański oraz inne języki; - lub absolwentów dowolnych studiów licencjackich, inżynierskich czy jednolitych magisterskich, lub równorzędnych ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie B2+ (uwaga: w tym przypadku istnieje konieczność uzupełnienia treści metodologicznych – Wstęp do językoznawstwa, Wstęp do literaturoznawstwa, Teoria przekładu oraz Współczesne kierunki badań literackich, językoznawczych i przekładoznawczych – w porozumieniu z prowadzącymi te kursy).

 

 Specjalność

-nauczycielska

-komunikacja międzykulturowa (nienauczycielska)

 

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 17 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 18 września 2023
  • Wpisy na listę studentów: 19 września 2023 
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 19 września 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 20 września 2023