• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod BWD-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Historii i Archiwistyki
Kierunek studiów biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutih@up.krakow.pl
Adres WWW https://ihia.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Tylko dyplom I stopnia
  • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 15.09.2023 23:59)

Opis studiów

Absolwenci kierunku zostaną wyposażeni w umiejętności:

- organizacji imprez turystycznych

- pracy w instytucjach działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz jego popularyzacji

- pracy w podmiotach, których oferta bazuje na nowoczesnym wykorzystywaniu zasobów dziedzictwa

- prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

 

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opis kierunku: https://ihia.up.krakow.pl/3-biznesowe-wykorzystanie-dziedzictwa-kulturowego-poznaj-nas/

 

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl


 

Kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia (lub jednolitych magisterskich).

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów dowolnego kierunku.

 

 

Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 15 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 18 września 2023
  • Wpisy na listę studentów: 20 -  22 września 2023