• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod BEN-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 100
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej andrzej.ziarko@up.krakow.pl
Adres WWW https://ibii.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Tylko dyplom I stopnia
  • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 11.09.2023 23:59)

Opis studiów


Kryteria przyjęć

Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów).

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku oraz laureatów międzynarodowych, centralnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad z zakresu: Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (wg oddzielnych zasad).

 

Specjalność

Specjalności do wyboru:

 

nienauczycielskie:

- zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;

- bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna;

- bezpieczeństwo informacyjne;

- bezpieczeństwo militarne.

 

nauczycielska:

- edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznym

 

Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
  • Zakończenie rejestracji: 11 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 12 września 2023
  • Wpisy na listę studentów: od 13 do 15 września 2023
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 16 września 2023
  • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: od 18 do 19 września 2023