• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

art & science, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod ARS-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kierunek studiów art & science
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 31
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej agnieszka.daca@up.krakow.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej, ul. Mazowiecka 43, Kraków. otwarty w godzinach od 8:00 do 15:00, telefon: 12 662 66 72, email: imiea@up.krakow.pl
Adres WWW https://imiea.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Tylko dyplom I stopnia
  • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Informacje o kierunku

Art & Science to pierwsze w Polsce międzyobszarowe indywidualne studia artystyczne. Silnie spersonalizowany plan studiów pozwala na kreatywne łączenie sztuki współczesnej i designu z najnowszymi osiągnięciami nauki. Studentki i studenci wspierani przez indywidualnych tutorów mogą stworzyć swoje własne, zindywidualizowane studia realizując oryginalne pomysły interakcji pomiędzy dziedziną sztuki a szeregiem dyscyplin naukowych oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Jest przygotowany do biegłego posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych dyscyplin artystycznych oraz działań międzyobszarowych na polu sztuki i nauki. Jest gotowy do prowadzenia własnej pracy badawczo - artystycznej oraz otwarty na eksperymenty metodologiczne, formalne i warsztatowe wynikające z łączenia umiejętności artystycznych i zdobytej wiedzy naukowej. W zależności od wyboru kursów dokonanego w Module Science uzyskuje wiedzę na temat kluczowych zagadnień i głównych tendencji rozwojowych nauk humanistycznych, społecznych, technicznych lub ścisłych i przyrodniczych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań w multidyscyplinarnych zespołach badawczych, instytucjach kultury i sztuki oraz podmiotach przemysłów kreatywnych i art-biznesu. 


• Więcej informacji oraz pełny program studiów: https://imiea.up.krakow.pl/artscience/


KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

Kryteria kwalifikacji:
przegląd prac w dowolnej technice i rozmowa kwalifikacyjna online dotycząca zainteresowań kandydata oraz koncepcji połączenia podczas studiów dziedziny sztuki i wybranego obszaru naukowego.
• Prezentację – portfolio – należy zamieścić w systemie rekrutacyjnym w formie pliku PDF (maksymalny rozmiar załącznika 100 MB), jak również 
przesłać na adres: sztuka.edukacja@up.krakow.pl

 

TERMINY REKRUTACJI  - II TURA – ZAPRASZAMY !

  • Rejestracja: od 26 lipca do 19 września 2023

  • Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 22 września 2023
  • Wpisy *1: 25 września 2023
  • Ogłoszenie listy rezerwowej: 26 września  2023
  • Wpisy z listy rezerwowej: 27 września 2023

 

*1 – Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona (wzór upoważnienia na stronie www.up.krakow.pl)

 

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej adres email.