• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

art & design, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod ARD-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Sztuki i Designu
Kierunek studiów art & design
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 120
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej dominika.bobulska@up.krakow.pl
Adres WWW https://iszd.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Tylko dyplom I stopnia
  • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 22.09.2023 23:59)

Opis studiów


Kryteria przyjęć

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

Kryteria kwalifikacji:

przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca własnego programu

ARTYSTYCZNO-badawczego kandydata (tematu) 

etap I: Przegląd prac kandydata.

Kandydat przesyła do przeglądu prace wraz z opisem projektu artystyczno-badawczego, w formie prezentacji pdf (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi portfolio dostępnymi na stronie www).

Kandydat zobligowany jest do przedstawienia autorskiego programu artystyczno-badawczego (tematu) oraz prac z zakresu sztuk wizualnych/projektowych (według wzoru formularza programu art.-badawczego dostępnego na stronie www).

Pogram artystyczno-badawczy jest szeroko rozumianym obszarem zagadnień tematycznych, w obrębie którego kandydat zamierza realizować prace badawcze i artystyczne/projektowe w toku studiów. Zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk projektowych i (lub) z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych: prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne, projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne, animacje (minimum 25 prac).

Do prezentacji należy dodać oświadczenie o autorstwie prac w brzmieniu:  

„Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.

…………………….

data, imię i nazwisko”

Wszystkie prace powinny być podpisane, a prace wykonane pod kierunkiem (na studiach lub kursach) należy odpowiednio opisać. Absolwenci kierunków artystycznych powinni przedstawić pracę licencjacką.  

 

etap II: Rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk projektowych i (lub) sztuk wizualnych.

O przejściu do II etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

 

Specjalność

- Art (nienauczycielska)

- Design (nienauczycielska)

 

Terminy

  • rejestracja: od 1 czerwca 2023 do 22 września 2023  
  • rozmowa: 25,26 września 2023 
  • ogłoszenie wyników: 26 września 2023 
  • wpisy: 27 września 2023 
  • ogłoszenie listy rezerwowej: 28 września 2023 
  • wpisy z listy rezerwowej: 29 września 2023